L’Hospital Vall d’Hebron ha fet el primer trasplantament de l’estat a una pacient que ha superat el coronavirus. Es tracta d’una adolescent de 15 anys, amb una cardiopatia congènita i que va sotmetre’s a un trasplantament de cor un cop havia superat una pneumònia causada pel coronavirus.

Abans de fer-li, els professionals hospitalaris van tractar la noia i, un mes després de l’inici dels símptomes, van certificar que s’havia recuperat amb dues PCR negatives. “En presentar diverses complicacions, entre les quals hipertensió pulmonar greu, es va decidir que la millor opció mèdica era realitzar-li un trasplantament de cor”, explica el doctor Ferran Gran, cardiòleg pediàtric i coordinador mèdic de Trasplantament Cardíac Pediàtric de Vall d’Hebron. 

Aquesta operació, segons el Vall d’Hebron, és una mostra que els hospitals recuperen l’activitat habitual amb la baixada de pressió pel coronavirus. Des que es va declarar l’estat d’alarma, el Vall d’Hebron ha realitzat 13 dels 23 trasplantaments fets a Catalunya als pacients més greus i en situació d’urgència durant els pitjors moments de la pandèmia.