Des que el SARS-CoV-2 va irrompre a les nostres vides ja ha mutat milers de vegades. De fet, hi ha més de 4.000 variants registrades. Fins fa poc, però, aquestes no havien modificat substancialment les propietats del virus. Amb les variants britànica, sud-africana i brasilera això ha canviat. Totes tres comparteixen una mutació en una proteïna que, segons els experts, permet al virus enganxar-se i infectar amb més eficàcia les cèl·lules.

Però a banda de la major contagiositat, el dubte ara és si aquestes mutacions resten eficàcia a les vacunes. En el cas de la variant britànica, que ja ha arribat a Catalunya, no ho sembla, però de la sud-africana no es pot dir el mateix. Segons Gemma Moncunill, investigadora de l’ISGlobal, “s’han fet proves de laboratori que indiquen que aquesta variant podria escapar de la vacuna”.

En el cas de la variant brasilera, també sembla que és capaç d’esquivar en part els anticossos que generen les vacunes. S’ha vist a Manaus, la capital de l’estat de l’Amazones, al Brasil, on s’està produint una nova explosió de contagis, malgrat que el 75 % de la població ja ha passat la covid-19 i tindrien anticossos. Això podria significar que en algunes persones aquests anticossos no protegeixen de la variant brasilera. I amb les vacunes podria passar el mateix.

Capacitat d’adaptar les vacunes

Malgrat que és un fet preocupant que cal seguir amb atenció, alguns experts subratllen que és improbable que una variant resti del tot l’eficàcia de les vacunes, que encara protegirien una part important de la població. A més, seria relativament fàcil adaptar-les. Segons l’investigador de la Universitat de Leicester i de la UOC, Salvador Macip, és l’avantatge de les noves vacunes d’ARN missatger, que “són molt flexibles”.

“Si en el futur apareix una variant que realment pot escapar-se dels anticossos que generen les vacunes, aquestes s’haurien de modificar. No seria problemàtic perquè les noves vacunes permeten fer-ho ràpid, en només unes setmanes. A més, no caldria fer totes les proves clíniques. Això sí, caldria revacunar una part important de la població”, ha explicat Macip.