Els estudiants universitaris de primer any de grau podran trepitjar l’aula per primera vegada. El govern ha decidit que puguin tenir una “certa presencialitat” a les classes, és a dir, que combinaran les classes virtuals amb les classes a les aules. Aquesta és una de les mesures que el govern relaxarà a partir de dilluns, 8 de febrer i que, de moment, tindrà una validesa de 14 dies.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha destacat que la presencialitat en el primer curs de la universitat té una “rellevància especial”, tal i com també els ha traslladat la comunitat docent. “Per això hem cregut oportú donar resposta a aquesta demanda”, ha explicat.

D’aquesta manera, els estudiants de primer curs d’un grau seguiran el mateix sistema que els estudiants de secundària i batxillerat, que des de finals d’octubre han reduït de forma notòria les classes presencials.

La resta de cursos mantenen les classes virtuals

En canvi, per a la resta d’estudiants universitaris no es produeix cap canvi, i continuaran fent les classes preferentment en línia. Durant els últims mesos, tant estudiants com també alguns professors han reivindicat la necessitat de recuperar la presencialitat a la universitat. Els universitaris alerten que la situació actual està repercutint en la seva salut mental.