La incidència de la tuberculosi el 2013 a Barcelona va ser de 20,5 casos per cada 100.000 habitants, el que representa una davallada d’un 4% respecte a l’any anterior. Per tercer any consecutiu, el nombre de casos diagnosticats d’aquesta malaltia ha disminuït, dels 343 registrats el 2012 als 329 de 2013. El tipus de tuberculosi més freqüent va ser la pulmonar, tot i que 66 casos van presentar la variant més contagiosa.

Entre homes i dones, l’evolució de la malaltia és diferent. Mentre que en els homes es va mantenir la tendència a la baixa, de 217 casos de 2012 als 188 de 2013, en les dones s’ha registrat un repunt amb 141 casos respecte als 126 de l’any anterior.

El 60,6% dels homes diagnosticats de tuberculosi durant el 2013 eren immigrants, sobretot procedents del Pakistan i el Marroc. De les 141 dones afectades per aquesta patologia, el 54,6% eren vingudes de països com el Perú i Bolívia.

El nombre de casos més baix de la dècada

Les xifres de casos de tuberculosi de 2013 són les dades més baixes registrades dels darrers 10 anys. El 2003 se’n van diagnosticar fins a 481 casos. Des de llavors, la tendència general ha estat a la baixa tot i que hi ha hagut repunts excepcionals, com el 2007, quan se’n van registrar 499.