Els preus de compravenda i de lloguer de pàrquings privats a Barcelona estan estancats. Comprar una plaça val 18.055 € de mitjana, segons dades del desembre del 2022 del portal Fotocasa. A diferència del mercat de compravenda de pisos, el dels pàrquings és un sector que no ha sofert variacions en els darrers anys: el preu no va augmentar ni disminuir el 2022 respecte al 2021. Les dades de Fotocasa són similars a les que maneja el Col·legi d’Agents de la Propietat de Barcelona (API), que calcula una disminució en el preu gairebé insignificant, del 0,42 %. El motiu, segons els API, són els canvis en les tendències de mobilitat i les polítiques de restricció dels vehicles privats de motor.

“Els preus han tendit a l’estabilització per dos motius. Un és que cada vegada hi ha més dificultats per utilitzar el cotxe dins la ciutat, amb restricció de carrils, menys places per aparcar al carrer i la zona de baixes emissions. L’altre és que els hàbits de mobilitat estan canviant i la gent jove està més sensibilitzada a utilitzar el transport públic, la bicicleta o el patinet”, argumenta Juan José Aguilera, director de Relacions Col·legials i Formació Professional del Col·legi d’API. La tendència també es nota en el lloguer, amb un increment de l’1,84 % en els preus del desembre del 2021 respecte al mateix mes del 2022. De mitjana, llogar una plaça de pàrquing a Barcelona val vora els 100 €.

Gràcia és el districte més car i Sant Andreu, el que més puja

Tot i que el creixement en els preus de la compravenda a Barcelona s’ha quedat al 0 % del desembre del 2022 respecte al mateix mes del 2021, sí que hi ha canvis als districtes segons les dades de Fotocasa. Gràcia és on comprar un pàrquing és més car, la plaça val 19.890 €, seguit de Sarrià – Sant Gervasi, amb 19.980 €, i Ciutat Vella, 19.890 €. Sant Andreu és on més han augmentat els preus, un 6,9 %, mentre que a Horta-Guinardó és on són més barats (16.067 €).

Montserrat Gollanes, responsable de vendes de Goype a Barcelona, una empresa que es dedica a la compravenda de pàrquings, explica que aquests tipus de productes són molt estables i no fluctuen: “Ni es revaloren ni es desvaloren i no estan tan afectats per les crisis”. Aguilera, a més, afegeix que moltes places de pàrquing s’estan reconvertint per donar-hi usos nous: “Tinc propietaris que les estan convertint en trasters perquè van tan buscats com les places”.