(ACN) La sala social de l’Audiència Nacional ha declarat nuls els estatuts del sindicat Organització de Treballadores Sexuals (OTRAS) perquè considera que l’àmbit d’actuació d’un sindicat no pot incloure activitats que no poden ser objecte d’un contracte de feina vàlid, en aquest cas la prostitució per compte aliè. El tribunal argumenta que permetre aquests estatutssuposaria donar caràcter laboral a una relació contractual amb objecte il·lícit i admetre que el proxenetisme és una activitat lícita“. A més, diu que també implicaria acceptar el dret dels proxenetes a crear patronals i a una negociació col·lectiva, quan la llibertat sexual és un dret “de naturalesa personalíssima”. L’Audiència rebutja pronunciar-se sobre la dissolució del sindicat que va provocar que la de la directora de Treball dimitís.

La sentència dona resposta a les demandes presentades per la Comissió per a la Investigació de Maltractaments a Dones i la Plataforma 8 de Març de Sevilla, a les quals la fiscalia s’hi va adherir. La sala social declara la nul·litat del precepte estatutari on es determina l’àmbit d’actuació del sindicat, fet que comporta la nul·litat dels estatuts en el seu conjunt.

La representació del sindicat havia defensat que el seu àmbit d’actuació era el de les activitats relacionades amb el treball sexual “en totes les seves vessants”, incloent també ballarins exòtics, actors porno, centres de massatge i activitats fetes pels treballadors d’aquest àmbit. Aquest argument el fa servir l’Audiència per subratllar que si es parla de totes les vessants, també aquí hi figura la prostitució.

En canvi, la sala rebutja pronunciar-se sobre la sol·licitud per dissoldre el sindicat, ja que aquesta petició hauria de tramitar-se en un procediment diferent. La decisió de l’Audiència es pot recórrer al Tribunal Suprem.