Maria Assumpció Vilà, sindica de Greuges

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha condemnat el quart assassinat d’una persona sense llar a la ciutat durant l’estat d’alarma, i demana reforçar la seguretat i la protecció d’aquest col·lectiu, que pateix agressions, robatoris, vexacions o, fins i tot, atacs mortals, com en les darreres setmanes.

Ens preocupa enormement la inseguretat amb què conviuen les persones sense llar a l’espai públic, ja sigui a través d’actituds hostils, violentes, robatoris, agressions físiques i/o sexuals, o fins i tot com en aquests últims casos, en què parlem de morts amb símptomes de violència”, assegura la síndica. Segons les informacions de la sindicatura, les persones que atenen persones sense llar, així com les persones afectades, afirmen que el carrer els genera una sensació de llibertat, una situació paradoxal, atenent les situacions de violència i inseguretat a les quals es veuen sotmeses. Les dades del cens del 2019 d’Arrels Fundació a la ciutat de Barcelona mostren que un 40 % afirma haver patit agressions físiques o verbals, mentre que l’Observatori Hatento indica que el 47 % de les persones sense llar han patit agressions en algun moment de la seva trajectòria al carrer.

Ajuda de la ciutadania

Maria Assumpció Vilà insta la ciutadania a seguir denunciant aquelles situacions de vulnerabilitat dels sensesostre, posant-ho en coneixement dels cossos de seguretat o de qualsevol dels serveis públics. “Cal conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la situació de les persones sense llar, que estan més exposats que qualsevol altre col·lectiu i que viuen vulneracions de drets en el seu dia a dia”.