Interna a Els Til·lers.

(ACN) El síndic de greuges de Catalunya ha recomanat al Departament de Justícia que garanteixi la continuïtat de les prestacions ofertes pel programa Mediació: diàleg i acord davant la covid-19, que es desenvolupa a través de mitjans telemàtics i dona cobertura a mediacions gratuïtes a partir de la declaració de l’estat d’alarma.

Si bé el Departament de Justícia va plantejar el programa per als sis mesos posteriors a l’estat d’alarma, el síndic li reclama que en garanteixi la continuïtat “des de la perspectiva dels drets dels infants i tenint en compte aspectes d’economia processal”. De fet, el síndic ja va reclamar un pacte de país contra el coronavirus per fer més inversions en salut, serveis socials, drets dels infants i economia.

El sistema “facilita i promou l’accés a la mediació de manera prèvia a la judicialització de certs assumptes de família”, exposa el síndic. Afegeix, també, que Justícia li ha recordat l’existència de l’assistència jurídica gratuïta, que permet que les circumstàncies econòmiques no siguin un impediment per resoldre els conflictes mitjançant la mediació.

En cas que s’aprovi la modificació normativa que comporta l’obligatorietat d’una sessió prèvia de mediació per a les parts, el Departament estaria disposat a assumir el cost econòmic que suposaria aquesta sessió informativa inicial com a primera exploració del conflicte de mediació i oferir-la com a servei gratuït per a les parts interessades, explica el síndic.

El síndic subratlla la necessitat d’avançar cap “al disseny d’una política pública integral que fomenti la resolució alternativa de conflictes i incorpori la mediació o altres sistemes de resolució alternativa de conflictes de manera transversal en els diferents àmbits d’actuació pública”.