La sentència respon a la denuncia que la secció de CGT-Plataforma de Professors Associats de la UB va presentar el juliol del 2016. El conflicte fa anys que s’arrossega  i ha fet mobilitzar els professors, que al maig van convocar diverses jornades de vaga. El cas ve de l’aplicació del Pla de dedicació acadèmica (PDA), que és el sistema de còmput de les hores dedicades a la docència, la recerca i la gestió del professorat de la universitat, que serveix per compensar l’augment d’hores de dedicació que va comportar el desplegament del Pla de Bolonya.

L’acord del Consell de Govern de 2013 exclou explícitament el professorat associat. El sindicat celebra que la sentència deixa clar que això ha comportat que els docents a temps parcials no cobrin “una quantitat considerable” de les hores que dediquen a la docència i que les hores de recerca i gestió tampoc no els les retribueixin.

El jutge afirma que s’ha de reconèixer als professors associats la jornada que fan i pagar-los també les hores d’investigació i recerca. En un comunicat, la CGT remarca que això implica que cal iniciar “el procés de regularització dels falsos associats com a figures a temps complet”.

El sindicat demana a l’equip de govern de la UB que “s’abstingui de malbaratar els recursos públics” recorrent contra “una sentència que és de justícia”. També volen que s’elimini “tota distinció” entre el còmput de l’activitat de professorat a temps parcial i a temps complet i que es reobri la taula de negociació per regularitzar els falsos associats.