El Departament de Justícia ha posat en marxa un tractament amb visió de gènere, adreçat a les dones internes a les presons catalanes. L’objectiu és dotar-les d’eines per quan tornin a la vida en llibertat, que potencia l’autoestima i una conducta sexual i sanitària responsables. Es calcula que sis de cada 10 preses han patit violència masclista i que, a més, tenen problemes de salut mental. El programa s’aplicarà a totes les presons amb dones de Catalunya.

El perfil de les internes dels centres penitenciaris és d’una dona de 38 anys, condemnada a una pena de cinc anys per delictes de robatori o tràfic de drogues. Segons el Departament de Justícia, la majoria han estat víctimes de la violència masclista i, a més, dupliquen els casos de manca de recursos econòmics respecte als homes. Serveis Penitenciaris assenyala, a més, que per a les dones el pas per la presó suposa una doble condemna. La primera, relacionada amb el delicte que han comès i, la segona, pel rol social que adopten com el principal suport de les càrregues familiars. Per això s’ha creat el programa de tractament específic adreçat a elles. Educadors, psicòlegs, treballadors socials i juristes, els ofereixen eines i recursos en funció de la seva situació social i familiar.

En el cas del Centre de Dones de Barcelona (conegut com Wad-Ras), s’està aplicant el tractament a un grup de vuit dones. Les sessions es divideixen en dues per setmana (d’una hora i mitja de durada) i es tracten diverses temàtiques. Per exemple, el paper de la dona dins la societat, la maternitat o aspectes relacionats amb la vida sexual i reproductiva. La directora d’aquest centre, Soledad Prieto, assegura que “la majoria de les internes són mares i això suposa un sentiment de culpabilitat que s’ha de treballar”. Les recluses que participen del programa valoren positivament l’experiència. Afirmen que és un espai on poden compartir neguits amb altres internes i on estan guanyant autoestima.

Menys grau de reincidència

L’àmbit dels Serveis Penitenciaris és masculí. Les dones només representen el 7 % de la població reclusa (a tot Catalunya hi ha 7.828 presos i 564 preses ). Segons el Departament de Justícia, durant el procés de rehabilitació les dones respecten més les condicions de sortides i permisos i un cop surten reincideixen menys. La taxa de reincidència se situa en poc més del 26 %, mentre que en el cas dels homes supera el 30 %. Dels 13 centres penitenciaris de Catalunya, només cinc acullen dones.