El tabac que es consumeix s’elabora a partir de la planta anomenada “nicotina tabacum”. El principi actiu principal de la tabaquera és la nicotina, que està a tota la planta menys a les llavors, però especialment a les fulles. Per això el tabac es fa a partir de les fulles. La Marta Ballesta ens porta un exemplar d’aquesta planta i ens explica quines substàncies s’afegeixen durant el procés d’elaboració del tabac.