Una infermera ajuda una dona a posar-se una mascareta
Imatges de Francisco Àvia_Hospital Clínic

El sindicat d’infermeria Satse ha començat una tasca de “permanent d’inspecció i seguiment en matèria de prevenció de riscos laborals” per poder concloure si “els centres estan realment preparats perquè els seus professionals es continuïn enfrontant a la covid-19 amb totes les garanties de seguretat“.

Concretament, el Satse assegura que farà una “auditoria permanent” a les unitats i serveis dels hospitals, “així com en els centres de salut i centres sociosanitaris del conjunt de l’estat, “per protegir les infermeres, infermers, fisioterapeutes i el conjunt de professionals sanitaris enfront de la covid-19”. Un dels punts més sensibles és garantir que tots aquests centres tenen “existències suficients” d’equips de protecció individual (EPI) com “mascaretes quirúrgiques, FPP2 i FPP3, bates o davantals impermeables, entre d’altres.

El sindicat afegeix que seria “absolutament injustificable” que es tornessin a produir situacions de “clar risc per a les infermeres, infermers, fisioterapeutes i el conjunt de personal sanitari” tenint en compte l’experiència de la primera onada de la pandèmia.