El projecte de renovació de tres carrers i tres passatges del districte de Sant Martí ja ha estat aprovat per la Comissió de Govern. La previsió del consistori és començar les obres aquest any i finalitzar-les abans que acabi el mandat.

Sant Joan de Malta, entre Verneda i Guatemala

El carrer Sant Joan de Malta és un dels que està previst renovar. El projecte es farà en dues fases: primer el tram entre Verneda i Guatemala i després de Gran Via a Perú. De moment, el consistori ha aprovat la reurbanització entre els carrers de la Verneda i Guatemala, amb un pressupost de 1.434.146,72 euros. El projecte converteix aquest espai com a plataforma única de prioritat invertida, donant preferència als vianants i restringint l’ús dels vehicles. Està previst que les obres comencin a l’agost i finalitzin l’abril del 2018. 

Pallars, entre Marina i Joan d’Àustria

Amb aquest projecte es vol donar continuïtat al tram ja reurbanitzar del carrer de Pallars, ampliant-ho  ara entre els carrers de la Marina i de Joan d’Àustria. S’ampliaran les voreres i es reduirà l’espai dels vehicles, deixant una calçada amb tres carrils de circulació i un carril bus. A més, es renovarà l’enllumenat i el sistema de drenatges i s’hi plantarà nou arbrat. El consistori destinarà 832.080,65 d’euros en aquest projecte, que està previst que comenci a l’agost i acabi al febrer de l’any que ve. 

Carrer de Bassols, entre Independència i Rogent

Pel que fa al carrer de Bassols, s’actuarà en el tram entre Independència i Rogent. També es crearà una plataforma única amb prioritat per als vianants,  amb una secció asimètrica que permetrà espais més amples davant els habitatges. Està previst deixar un pas puntual de vehicles i la creació d’una franja d’arbrat  i verd per millorar la qualitat de l’aire de la zona.

Les obres, que estan previstes que comencin a l’agost, disposen d’un pressupost de 747.586,82 euros.

Tres passatges del barri del Besòs i el Maresme

El consistori també té previst reurbanitzar els passatges d’Auger, Jubany i Foret, que connecten la rambla de Prim amb el carrer del Maresme. La intenció de l’obra és eliminar les barreres arquitectòniques que hi ha actualment  i donar prioritat als vianants.

Les obres, que estan previstes que comencin al juny i acabin el març de l’any vinent, comptaran amb una inversió d’1.821.648,43 euros. Amb la intervenció, els tres passatges passaran a ser de plataforma única i s’hi renovarà l’enllumenat, l’arbrat i el clavegueram.