Està previst que les obres comencin al setembre i acabin al cap de deu mesos. S’hi invertirà un total de 2,59 milions d’euros per pacificar un total de 3.498 metres quadrats, que inclouran també el carrer del Pare Miquel de Sarrià. Són unes obres molt esperades pels veïns, ja el 2016 l’Ajuntament va anunciar que tenia la intenció de reurbanitzar el tram superior del carrer Major de Sàrria.

Amb aquesta reforma es vol millorar la qualitat urbana de l’espai públic i donar protagonisme als vianants. D’aquesta manera es vol deixar enrere totes les dificultats viàries que actualment tenen els veïns de la zona. El carrer és conegut per les seves voreres estretes i en mal estat, així com amb una calçada amb aparcaments laterals. Amb la reforma, passarà a ser de plataforma única, amb una franja central al mateix nivell de les voreres que donarà prioritat als desplaçaments a peu i al passeig.

En aquest tram del carrer es permetrà circular vehicle amb velocitat reduïda, així com també el pas de vehicles de serveis i les bicicletes però s’eliminarà l’aparcament en superfície i les zones de càrrega i descàrrega, que es restringiran a àmbits molt determinats.  Tot plegat, obligarà a fer canvis de sentit entre els carrers Químic de Sarrià i Margenat per tal de rebaixar el trànsit. Arran d’aquest canvi, el bus de barri 130 canviarà de ruta i passarà pel carrer de Margenat.

Per altra banda, també hi haurà millores al xamfrà amb l’avinguda de la Bonanova, on es crearà una gran vorera que convertirà l’espai en una petita plaça. Les obres també preveuen renovar el mobiliari urbà i plantar cireres del Japó per tal de reforçar el verd del carrer.