El racisme, la xenofòbia i la LGTBI-fòbia van ser els motius principals de discriminació a Barcelona el 2020, segons l’Observatori de les Discriminacions. Durant l’any passat van recollir-se fins a 436 casos de discriminació a la ciutat. Des de l’Observatori assenyalen que “aquesta xifra no il·lustra la totalitat de casos, ja que la infradenúncia persisteix com una problemàtica que invisibilitza moltes agressions a la ciutat”.

La pandèmia agreuja la infradenúncia per casos de racisme a Catalunya

L’Observatori de les Discriminacions és un espai que reuneix l’Ajuntament de Barcelona amb les entitats que treballen en defensa de drets. De fet, aquest organisme ha passat de 18 a 22 entitats i, això, explica, en part, l’augment de casos en un 6 % respecte a les situacions de discriminació recollides durant el 2019.

El racisme i la xenofòbia són, un any més, els motius principals de discriminació amb 163 casos, un 34 % del total. Des de l’Observatori assenyalen que el 84 % d’aquestes situacions “tenen un clar vincle amb motius religiosos, un fet especialment rellevant en els casos d’islamofòbia”. A continuació, els casos de la LGTBI-fòbia representen un 24 % del total, amb 115 casos. Altres motius de discriminació són la discapacitat (11 %), la llengua (10 %), la religió (7 %), la salut (6 %) o l’aporofòbia (6 %).

LGTBI-fòbia, motiu principal d’agressió física

Les situacions de LGTBI-fòbia són el motiu principal de les agressions en què s’ha vulnerat la integritat física de les persones. De fet, representen prop de la meitat del total d’agressions físiques reportades, 27 d’un total de 57.

Des de l’Observatori assenyalen que “és en aquest àmbit on més s’ha detectat l’impacte de la pandèmia” del coronavirus. Remarquen que “si bé l’espai públic és el lloc on més passen aquestes situacions, arran de les restriccions i el confinament han incrementat les situacions a cases, pisos i habitatges, passant de només nou el 2019 a 23 el 2021”.

De fet, l’assetjament veïnal ha estat una de les problemàtiques principals denunciades per les entitats i els serveis que treballen en l’àmbit de la defensa de les persones LGTBI.

A qui es discrimina?

Segons les dades recollides per l’Observatori, el 2020 “els homes i les persones adultes denuncien en molta més mesura que les dones les situacions de discriminació que pateixen”. Assenyalen que el 53 % de les situacions de discriminació reportades les han patides homes, mentre que les dones són víctimes del 40 %.

Respecte a l’edat, el 76 % de les persones que han denunciat una situació de discriminació es troben en les franges de 25 a 39 anys (38 %) i dels 40 als 64 anys (38 %). En menor mesura, la població més jove, dels 15 als 24 anys, representen el 8 % de les situacions i els majors de 65 anys representen el 3 %.