El formaldehid ha obligat a tancar l’edifici públic de la Trinitat Vella, un equipament municipal clausurat des del gener per la presència d’aquesta substància química. Però, què és? Quins efectes pot tenir? El professor de química ambiental i divulgador científic de la UB, Xavier Giménez, remarca que és un gas “natural” que es troba present a materials com la fusta i fins i tot al cos humà. Només causa problemes, diu, quan s’acumula.

És un producte natural, el problema és la quantitat, no és que n’hi hagi o no n’hi hagi, la clau és quant”
Xavier Giménez, professor de química ambiental i divulgador científic de la UB

Giménez assegura que el formaldehid forma part de la nostra vida quotidiana i que, en circumsàncies normals, és inocu. “El problema és si no està ventilat”, especialment si a l’interior de l’edific hi ha fusta en descomposició. Si l’espai no es ventila correctament, aquesta substància s’acumula a l’ambient i pot ser perjudicial per a la salut.

Irritació nasal i de coll, el primer símptoma

Els símptomes varien segons la quantitat de formaldehid a què ens exposem i el temps que hi estiguem en contacte. El primer que podem notar és irritació nasal i dels ulls, però també pot provocar al·lèrgies a la pell, mal de cap i mareigs, segons Giménez.

En quantitats molt elevades pot arribar a ser mortal, tot i que és molt poc habitual. En aquest sentit, Giménez remarca que “no hi ha accidents per acumulació de formaldehid”. En canvi, sí que alerta que “l’exposició a llarg termini és cancerígena”.

L’excés de formaldehid és fàcil de detectar

Detectar una acumulació excessiva de formaldehid és relativament perquè, segons Giménez, se’n nota l’olor. Per tant, afirma Giménez, “no és un problema” en aquest sentit. Un cop ventilem, diu, es descompon en contacte amb l’oxigen. En concret, aquest divulgador afirma que “s’oxida i acaba sent CO2“. “Ara bé, si la deixes en un lloc tancat sense ventilació, evidentment es va acumulant”, afirma Giménez.

La clau sempre és ventilar i sortir d’on notem aquesta olor tan forta, no triga gaire a marxar”
Xavier Giménez, professor de química ambiental i divulgador científic de la UB

Valors per sota de l’estàndard, segons l’Ajuntament

L’edifici de la Trinitat Vella es va tancar després que tres treballadores patissin irritacions. Tot i això, segons l’Ajuntament, els valors que se n’hi han detectat estan per sota del que marca l’estàndard. Ara bé, com que es tracta d’un edifici municipal integral que aglutina diferents serveis socials, el consistori ha decidit mantenir-lo tancat al públic de manera preventiva. L’objectiu és que els valors d’aquesta substància siguin propers al zero.