(ACN) El govern català ha decidit prorrogar 15 dies més la prohibició de fer “botellón” amb multes que van dels 3.000 als 15.000 euros, segons va publicar el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) aquest dimarts. D’aquesta manera, continuarà vigent la norma segons la qual “en defecte de l’ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic”.

La indicació especifica que “aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent”.