La Generalitat ha anunciat que es prohibeix el “botellón” a Catalunya per evitar l’augment de contagis de coronavirus. Els ajuntaments seran els encarregats d’impedir que es begui alcohol al carrer i les multes poden rondar dels 3.000 euros fins als 15.000 euros. L’ordenança de civisme de l’Ajuntament de Barcelona ja prohibeix beure a la via pública, però les sancions a la ciutat no superen els 1.500 euros.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha informat dels acords del Consell Executiu i ha explicat que la mesura de prohibir el “botellón” entrarà en vigor a partir d’aquest dimarts.

Sancions de 30 a 1.500 euros segons l’ordenança de civisme

Segons dades municipals, del 14 al 20 de juliol s’han posat 4.700 denúncies a la ciutat per aquest motiu. Una xifra molt inferior a la registrada en un cap de setmana d’estiu d’altres anys.

L’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadà a l’espai públic de Barcelona ja prohibeix expressament “el consum de begudes alcohòliques als espais públics” quan “pugui causar molèsties” o quan “es faci en envasos de vidre o de llauna”.

La multa per aquesta conducta pot anar dels 30 als 100 euros. Queda exclòs d’aquesta prohibició el consum que tingui lloc en “establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat” o quan es compti “amb l’oportuna autorització”.

En cas que el consum de begudes alcohòliques “pugui alterar greument la convivència ciutadana” la multa serà d’un import mínim de 750,01 euros i una sanció màxima de 1.500 euros.  Segons l’ordenança de civisme això es produeix quan:

  • El consum es pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a l’aglomeració.
  • Es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.
  • El consum s’exterioritzi de forma denigrant per als vianants o la resta d’usuaris dels espais públics.
  • Els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la presència d’infants i adolescents.