Els dos pisos, finançats amb diners públics, allotjaran un total de set persones, que tindran la supervisió constant de professionals que vetllaran per ells. Les persones participants tenen un grau reconegut de discapacitat mínim del 33 %. A més, tots ells són en els darrers anys d’escolarització, amb una assistència regular a centres de treball o ja amb feina al mercat ordinari.

L’objectiu de la prova pilot de l’Ajuntament, que veu la llum després de 10 anys de treball de diverses entitats, és preparar i formar aquestes persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin gaudir d’una plena inclusió social, així com potenciar-ne l’autonomia perquè en un futur puguin viure de forma independent a la seva pròpia llar. Durant l’estada a aquests pisos, rebran formació per ser capaços de planificar i gestionar la seva llar, els seus assumptes administratius i financers i la seva salut. També es treballarà per promoure’n les relacions socials amb el suport i la col·laboració dels familiars.