El fet d’haver passat d’avís preventiu a episodi d’alta contaminació ha fet que l’Ajuntament hagi engegat un protocol d’actuació. Sobre el paper s’intensifica el reg amb aigües freàtiques a les principals vies de la ciutat i a més es prohibeix a les obres dur-hi a terme activitats que aixequin polseguera. Segons el consistori s’avisa les empreses constructores d’aquesta prohibició per correu electrònic i es controla presencialment. Tot i això, alguns treballs de la ciutat continuaven a ple rendiment, com les obres de les Glòries. Maria Garcia, portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, critica que les mesures contra els alts nivells de contaminació no es compleixen i no són útils. En aquest sentit, aposta per fer accions públiques per evitar els episodis de contaminació, “i no actuar quan la situació ambiental ja ha empitjorat”. Explica, a més, que les partícules en suspensió també provenen de la combustió dels motors dels vehicles. No entén, per tant, perquè no s’apliquen les mateixes restriccions de trànsit que en els episodis de contaminació per diòxid de nitrogen.

Vistos els elevats nivells de partícules PM10 es recomana a la ciutadania que moderi l’activitat física a l’aire lliure, sobretot en el cas de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars. La Generalitat també recomana reduir els desplaçaments en vehicle privat i anar a peu, en bicicleta o en transport públic. David Rojas, investigador d’ISGlobal, recorda que les partícules més petites són especialment perilloses perquè poden passar a la sang. Això pot afavorir infarts i embòlies. Aquests problemes es manifesten habitualment en ciutats altament contaminades. “En aquestes ciutats en què la contaminació es diària hi ha mortalitat que s’atribueix directament a aquests contaminants”, explica Rojas. “El desenvolupament pulmonar i neurològic dels nens queda afectat”, afegeix.

Sense restriccions de trànsit per la contaminació

L’episodi per alta contaminació de partícules no implica activar les restriccions de trànsit a l’anomenada Zona de Baixes Emissions, ja que aquesta mesura està únicament vinculada a la contaminació per diòxid de nitrogen. La Plataforma per la Qualitat de l’Aire no entén que la circulació de vehicles només es vegi afectada en situacions de contaminació per diòxid de nitrogen i no quan hi ha registres elevats de partícules en suspensió. Maria Garcia creu que els vehicles privats també són responsables de l’increment d’aquestes partícules. Per això, demana a l’Ajuntament que restringeixi la circulació de cotxes a la ciutat també en episodis com l’actual.

Dilluns ja es va activar un avís preventiu per l’augment de concentració de partícules en suspensió a l’aire, provocat per la persistent intrusió de pols africana. Durant quatre dies consecutius diverses estacions han superat el valor límit diari. En el cas de Barcelona, ahir dimecres es va superar el valor de referència per a les partícules PM10 (que és de 50 micrograms per metre cúbic) a les estacions de Gràcia i de Sant Gervasi.