Els veïns es queixen que els responsables del festival Brunch-in the Park  posen la música especialment alta a partir de mitja tarda i que, quan acaba la festa, moltes persones baixen cap als carrers del barri sota els efectes de l’alcohol i altres substàncies cridant, barallant-se i orinant al carrer.  Segons explica la síndica, això obliga als veïns a tenir les finestres tancades en ple estiu, que és quan se celebra aquest festival.

Vilà creu que l’actuació de l’Ajuntament en aquesta qüestió és insuficient perquè no garanteix el descans dels veïns. “Entenem que no s’ha fet cap comprovació de les molèsties”, afirma la síndica, per la qual cosa ha recomanat analitzar l’impacte mediambiental i econòmic del festival.