Les obres a l’avinguda Meridiana han deixat al descobert un tram del rec Comtal. El tram s’ha localitzat a tres metres de fondària, entre els carrers de Trinxant i de la Nació, i als laterals s’hi poden veure els estreps d’un pont i una séquia. La séquia és de l’antiga línia del Ferrocarril del Nord que discorre paral·lela a la Meridiana, en el mateix sentit que el Ferrocarril i, per tant, perpendicular al rec Comtal.

Els arqueòlegs ja sabien que el rec passava per la zona i ja s’havien trobat restes en un altre punt de la Meridiana. La novetat que aporta la troballa és la posició exacta per aquesta zona. El rec Comtal tenia un traçat sinuós. Just al punt on s’ha trobat, a la mitjana de la Meridiana, discorre completament perpendicular a l’avinguda. És a dir, si la Meridiana té orientació nord-sud, el rec està en posició est-oest.

Aturades temporalment les obres de la Meridiana

La troballa, que es va produir fa uns dies, ha obligat a aturar temporalment les obres de la Meridiana, mentre els arqueòlegs documenten les restes i en fan fotografies. Tot i això, el descobriment no ha d’afectar el calendari d’obres de reforma de la Meridiana i les restes es tornaran a soterrar. Els treballs a l’avinguda es van reprendre el mes d’abril en el tram comprès entre els carrers de Mallorca i Las Navas de Tolosa.

El rec Comtal, una construcció del segle X

El rec Comtal és una séquia de rec mil·lenària. Segons el Departament d’Arqueología, tot i que data del segle X, la séquia i els estreps serien aproximadament del 1850-60, quan es va inaugurar la línia de ferrocarril entre Barcelona i Granollers. A la base dels estreps es veuen unes bases de mur que, segons els experts, podrien ser del segle XVI-XVII.