Unes obres en un edifici de nova planta en un solar del Clot han posat en relleu els vestigis d’un antic molí del segle XV. El jaciment està situat al carrer d’Aragó amb l’avinguda Meridiana. Tot i que hi ha constància que al segle XI ja hi havia un molí en aquest emplaçament, encara no se n’han trobat proves. Del molí del segle XV se’n conserva fins i tot una part de la mola. Tot i que ja s’havia trobat un molí a Sant Andreu de característiques similars, és el primer que es localitza a la ciutat en aquestes condicions de conservació. D’altra banda, a tocar s’ha descobert un tram del rec Comtal des del qual hi ha una canalització que duia l’aigua fins al molí.

[vc_column][/vc_column][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”416786,416785,416787,416788″ img_size=”full” onclick=””]

Imatges cedides per Esteve Nadal (Actium, SL).

El rec Comtal, també al descobert a les casernes de Sant Andreu

Els arqueòlegs municipals també avancen els treballs al jaciment al solar de les antigues casernes de Sant Andreu. Quan falten poques setmanes per al final de la feina sobre el terreny, ja queda ben definit de manera més precisa el traçat que feia el rec Comtal en aquesta zona de Barcelona. Aquest tram del rec va deixar de funcionar cap al 1930, coincidint amb la construcció de les casernes.

[vc_column][/vc_column][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”416813,416807,416812,416810,416814,416811,416808,416809″ img_size=”full” onclick=””]

Imatges cedides per Òscar Varas (ABANS, SL).