El ritme de vacunació a Barcelona avança de manera diferent segons el barri i l’edat dels ciutadans. Segons les dades del Departament de Salut, el Raval Sud és l’àrea bàsica de salut (ABS) amb menys percentatge d’immunitzats amb la pauta completa, i és l’única que no ha superat el 60 % de població vacunada. El segueixen la resta d’àrees de Ciutat Vella; Via Bàrcino, a la Trinitat Vella; el Poble-sec; Ciutat Meridiana i el Besòs. A Barcelona en general, el 76,6 % dels ciutadans han rebut la pauta completa.

A l’altra cara de la moneda, i en color blau més fosc al mapa, hi ha les zones amb el percentatge més alt de vacunació completada. L’ABS Sardenya lidera aquestes dades amb el 82 % de pauta completa. A continuació hi consten les ABS CAP Sant Gervasi; Verneda Sud, que va ser la primera zona que va assolir el 80 %; Guineueta, Montnegre i Via Roma, a l’Eixample. Actualment hi ha 23,2 punts percentuals de diferència entre la zona més vacunada i la que té una xifra més baixa.

Des de mitjans d’octubre hi havia tres territoris amb el 80 % de pauta completa, fet que demostra que és un llindar al qual costa arribar. Tot i l’increment a sis àrees, n’hi ha quatre ABS que estan a tocar d’aquest percentatge: CAP Sant Andreu i Sant Rafael.

Menys vacunats en totes les edats a Ciutat Vella

Les àrees menys vacunades pertanyen a Ciutat Vella en totes les franges d’edat. El Raval Sud és la més nombrosa i destaca per la cua en quatre grups. A excepció dels barcelonins de 15 a 19 anys, la resta d’edats en les quals aquesta ABS encapçala les dades més baixes són majors de 60 anys. El Gòtic i Casc Antic registren la vacunació més minsa en els grups restants.

A l’altre extrem despunten àrees de Sant Andreu: l’ABS CAP Casernes és la més immunitzada en dos grups i la del CAP Sant Andreu, en dos més. A la Guineueta hi ha més joves de 15 a 19 anys amb la pauta completa i a Sarrià, més gent immunitzada de 60 a 69 anys. Aquesta setmana, l’ABS Guinardó lidera els vaccinats de més de 80 anys.

Desigualtat entre menors immunitzats

La franja d’edat en la qual hi ha més diferència de pauta completa entre territoris és la compresa entre els 12 i els 14 anys, amb 26 punts de desigualtat. Però cal tenir present que es veuen més diferències en els grups més joves perquè el procés de vacunació es va iniciar més tard. La Vila de Gràcia és el sisè barri amb menys percentatge de menors vacunats. Des del novembre, però, totes les àrees ja han superat el llindar del 50 % de pauta completa.

Consulta al mapa la proporció de persones que han rebut la pauta completa a cada àrea bàsica de salut i filtra-ho per la franja d’edat que t’interessi. En tons marronosos se senyalen les ABS que no han assolit el 50 % dels vacunats i en tons blavosos, els que sí.

La segona franja amb més desigualtat de vacunació entre àrees de salut és la dels 15 als 19 anys i dels 30 als 39. Concretament, entre els més joves, hi ha 24 punts de diferència entre la Guineueta i el Raval Sud. Dels 30 als 39 anys, els extrems estan ocupats pel Gòtic (58 % de pauta completa) i l’ABS CAP Sant Andreu (81 %).