El ritme de vacunació a Barcelona avança de manera diferent segons el barri i l’edat dels ciutadans. Segons les dades del Departament de Salut, el Raval Sud és l’àrea bàsica de salut (ABS) amb menys percentatge d’immunitzats amb la pauta completa, tot i que ja ha tocat el 65 % de població vacunada. El segueixen l’àrea del Gòtic; Via Bàrcino, a la Trinitat Vella; la resta d’àrees de Ciutat Vella; el Besòs i Ciutat Meridiana. A Barcelona en general, el 81 % dels ciutadans han rebut la pauta completa.

A l’altra cara de la moneda, i en color blau més fosc al mapa, hi ha les zones amb el percentatge més alt de vacunació completada. Actualment hi ha 32 zones que han sobrepassat el 80 %, gairebé la meitat. L’ABS Encants lidera aquestes dades amb el 83,6 % de pauta completa. A continuació hi consten les ABS Guinardó i la Verneda Sud, que va ser la primera zona que va assolir el 80 %. Actualment hi ha 18,6 punts percentuals de diferència entre la zona més vacunada i la que té una xifra més baixa. En altres fases de la pandèmia hi ha hagut més distància.

⚠ De moment, el Departament de Salut no ofereix dades de vacunats amb la tercera dosi per ABS.

Menys vacunats en totes les edats a Ciutat Vella

Les àrees menys vacunades pertanyen a Ciutat Vella en totes les franges d’edat, menys una, la de 15 a 19 anys, que correspon a Ciutat Meridiana. El Gòtic és la més nombrosa i destaca per la cua en quatre grups. El Raval Sud encapçala les dades més baixes dels barcelonins de 60 a 69 anys i del grup més envellit. L’ABS Casc Antic registra la vacunació més minsa en menors de 12 a 14 anys i de la franja 40-49.

A l’altre extrem despunten l’ABS CAP Casernes, de Sant Andreu, que és la més immunitzada en quatre grups. A Badal hi ha més menors de 12 a 14 anys amb la pauta completa i, a Sant Gervasi, més joves immunitzats de 15 a 19 anys. Actualment, les ABS Guineueta i Roquetes lideren els vaccinats de més de 70 anys.