Durant quatre mesos, Hostafrancs acollirà noves actuacions destinades a guanyar més espai per als vianants. A partir de dilluns, 19 de juliol, comencen els treballs per reurbanitzar i convertir a plataforma única els
carrers del Rector Triadó i de la Torre d’en Damians, en el tram comprès entre Consell de Cent i la Creu Coberta, en el marc del programa Superilla Barcelona.

Actuacions a Rector Triadó i Torre d’en Damians

Actualment el carrer del Rector Triadó té un carril de circulació i una filera d’aparcament, amb voreres estretes. Per millorar aquesta via, es transformarà la calçada segregada en una plataforma única amb prioritat per al vianant. L’actuació també comportarà l’eliminació de la filera d’aparcament i pel que fa a l’arbrat es retiraran exemplars que es troben en mal estat.

En el cas del carrer de la Torre d’en Damians, actualment està tallat al trànsit amb pilones des del carrer Consell de Cent i amb senyalització vertical des de Creu Coberta, però també té una filera d’aparcament de motos i voreres estretes. Ara també es convertirà en una via de plataforma única i s’eliminarà l’aparcament de motos.

Quatre mesos d’obres

Es preveu que les obres durin uns quatre mesos i tinguin un cost de 648.520 €. Durant el temps que durin aquests treballs també s’aprofitarà per fer el soterrament de les línies de baixa tensió de l’àmbit, millorar la xarxa de clavegueram i col·locar nou mobiliari urbà.