Les cruïlles del carrer del Consell de Cent amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona es convertiran en quatre places. La transformació s’emmarca en el pla de l’Ajuntament per convertir l’Eixample en una superilla i que preveu, en aquest mandat, la reforma dels carrers del Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. El consistori ha fet públics aquest dimecres els guanyadors del concurs per dissenyar les noves places, que generen més espai públic per als vianants i més vegetació.

Els equips redactaran ara els projectes per començar les obres el juny del 2022. L’Ajuntament invertirà 37,8 milions d’euros per transformar aquests carrers de l’Eixample, dels quals cinc milions són per a les places. Repassem a continuació els projectes seleccionats per a cadascuna de les cruïlles.

El parlament de les espècies, la plaça de Consell de Cent amb Rocafort

Consell de Cent / Rocafort

El parlament de les espècies és la proposta guanyadora per a aquesta plaça. Genera un gran espai naturalitzat al centre de la cruïlla de 1.000 metres quadrats. Aquesta àrea tindrà paviment de sauló amb molta vegetació amb parterres i arbrat per generar ombra i zones d’estada. Al voltant d’aquest espai central hi ha panots que generen vies de pas. És obra de l’equip Estudi 08014. Arquitectura, ciutat, territori, SCPP.

L’illa de les illes, la proposta per a Consell de Cent amb Comte Borrell

Consell de Cent / Comte Borrell

La cruïlla es convertirà en L’illa de les illes. La proposta dibuixa una plaça concèntrica amb una quadrat permeable i naturalitzat al centre. Tot plegat crea una zona d’estada amb 16 arbres i al voltant s’allibera espai per fer-hi activitats de barri, com les que ja es fan des de l’Espai Germanetes. Els autors són la UTE Clara Sola-Morales + Albert Casas Álvarez + Frederic Villagrasa Álvarez.

Consell de Cent / Enric Granados

La proposta guanyadora és Jardín ILLA, que aposta per crear un jardí veïnal naturalista. Els autors dibuixen aquest gran espai verd a tocar de la cantonada del seminari, on ja hi ha un jardí. Hi haurà, però, més zones amb vegetació als altres extrems de la plaça. Aquesta cruïlla ja està molt pacificada en l’actualitat. La intervenció que es proposa preveu crear un itinerari verd des dels jardins de la UB fins a la plaça del Doctor Letamendi. L’equip encarregat és la UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU + LAND LAB, laboratorio de paisajes, SL.

Consell de Cent / Girona

Superescocell dona forma a la plaça que es generarà a la confluència dels carrers del Consell de Cent i Girona. Com que en una banda hi ha la sortida de metro de Girona, concentra la zona verda al costat muntanya, la més assolellada de la plaça. Això fa que les zones d’estada i de joc s’ubiquin en les àrees menys plantades. Preveu una vegetació abundant i fa fàcil creuar la plaça caminant. La proposta és obra de la UTE Under Project LAB, SCP. + BOPBA Arquitectura, SLP.