Barcelona ha posat en funcionament un nou equipament per acollir exclusivament dones sense llar al carrer de Saldes, a Sant Genís dels Agudells, amb l’objectiu d’ajudar-les en la reinserció laboral, i fer-ho des d’una perspectiva de gènere. El Centre Residencial d’Inclusió (CRI) La Llavor està gestionat per Sant Joan de Déu Serveis Socials amb la col·laboració de la Fundació Ared, i va dirigit en concret a dones soles majors d’edat.

Totes les usuàries es troben en situació d’exclusió social i residencial, sense ingressos o amb ingressos insuficients ─bona part per culpa del coronavirus. L’espai té 40 places i ja n’hi ha 33 que estan ocupades. A més d’habitacions individuals hi ha un pis que poden compartir diverses usuàries. El centre també té espais comuns com el menjador o la bugaderia. El consistori destinarà 1,16 milions d’euros cada any per garantir-ne el funcionament.

centre dones sense llar
Sina Ndiaye, una de les usuàries, a la seva habitació

Funcionament més enllà del confinament

Durant els mesos més crítics per la pandèmia del coronavirus es van habilitar a la ciutat 700 places extraordinàries per atendre les persones sense llar que no podien afrontar el confinament en condicions. De fet, les usuàries que actualment viuen a l’equipament nou van estar confinades en un hostal del centre de la ciutat. L’Ajuntament ja va dir que volia convertir en fixos tres espais dels habilitats, i aquest és el primer.

Colau demana un centre metropolità per a persones sense llar

L’alcaldessa Ada Colau ha demanat més implicació al govern català per fer front al sensellarisme i ha enviat una carta al president de la Generalitat amb funcions, Pere Aragonès. A la missiva recorda que l’Ajuntament ha fet un gran esforç pressupostari per poder habilitar les places extraordinàries per la pandèmia i demana al govern català que s’impliqui.

Colau afirma que el 25 % de les persones acollides durant els darrers mesos eren de fora de la ciutat. Recorda que actualment el cost mensual del dispositiu d’acollida és d’1.500.000 euros. Per això, demana al govern català que impulsi un centre d’acollida en l’àmbit metropolità que es converteixi en un dispositiu “de referència”.

Les dones representen un 13 % de les persones sense llar

El mes de gener passat, l’Ajuntament van presentar una Mesura de govern per a la prevenció del sensellarisme femení. L’objectiu, segons el govern municipal, és “donar resposta a una situació aparentment paradoxal, com és que les dones només representen el 13 % de les persones sense llar però tenen una taxa de pobresa i risc d’exclusió social superior als homes”. De fet, hi ha diversos estudis que confirmen que les dones passen per més situacions d’infrahabitatge, d’abusos i violència abans de quedar-se al carrer.