La crisi sanitària generada pel coronavirus encara provoca moltes situacions d’angoixa, estrès i fatiga emocional. Un 46 % de la població general manifesta haver patit algun episodi depressiu, un 60 % ansietat i un 17 % moments d’estrès. Precisament, els sanitaris són un dels col·lectius que més esgotament físic ha patit en els darrers mesos i un 24 % s’ha plantejat abandonar la professió durant la pandèmia. Un equip format per 17 psicòlegs, entre els quals hi ha la Mònica Lòpez, han treballat set dies a la setmana durant l’estat d’alarma per atendre persones que patien angoixa social provocada per diversos factors. En una entrevista al programa ‘reset‘ ens ha explicat el seu testimoni.