La construcció d’un edifici d’habitatges privats a la Sagrera ha tret a la llum més restes arqueològiques, com cinc tombes que daten de l’època romana i un canal d’aigua. La troballa s’ha fet al carrer Gran de la Sagrera, 32 i ha permès documentar nombrosos vestigis. Els arqueòlegs consideren que és un “conjunt excepcional” que permet ampliar el coneixement històric d’aquesta zona del barri, on ja s’havien trobat restes romanes.

Una estructura hídrica única

Una de les troballes de més importància és el canal d’aigua, excavat en el subsol. Segons ha confirmat a betevé Xavier Maese, tècnic arqueòleg del Servei d’Arqueologia de Barcelona, fa uns 90 metres de longitud i té una amplada d’entre dos i set metres. És per aquestes dimensions que es podria considerar l’estructura hídrica conservada més llarga trobada mai a Barcelona. Servia per abastir d’aigua els camps de conreu de vinya del voltant, possiblement relacionats amb la vil·la romana del pont del Treball Digne que es va trobar el 2011. La recuperació d’aquestes restes permetrà, segons Maese, “dibuixar com era l’ambient ecològic en aquesta època romana, saber quin tipus de flora hi havia”.

Una altra descoberta única és un tram de via romana que es correspon amb el traçat que anava pel carrer Gran de la Sagrera. Durant els treballs també s’han documentat les empremtes de les roderes dels carros al paviment. En total són fins a 70 metres de via i una amplada com a mínim de tres metres perquè encara està per determinar. Segons els experts, era freqüent enterrar els morts a prop de les vies principals i és per això que no sorprèn del tot que hi hagin aparegut tombes.

Finalment, s’ha documentat també part d’una sitja amb material ceràmic associat a l’edat del bronze.

Els treballs arqueològics continuaran fins a final d’any

Els treballs van començar a finals del mes de febrer per part d’un equip de nou arqueòlegs amb la supervisió del Servei d’Arqueologia de Barcelona (ICUB) i del Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya. La intervenció arqueològica continuarà fins a final d’any.

Un entorn ric en restes arqueològiques

Les diferents obres que s’han fet a l’entorn de la futura estació de l’AVE a la Sagrera i les vies ferroviàries han permès deixar al descobert diferents vestigis. El 2011 va aparèixer la vil·la romana del pont del Treball Digne. Aquest jaciment del segle I aC tenia una mida de 1.100 metres quadrats i estava gairebé completa. Es van trobar 11 premses i s’hi feia vi. També va aparèixer un mosaic, l’única part que els experts van considerar que tenia prou interès arqueològic per conservar-se.

A més, el 2016 les feines de canalització del clavegueram de la torre de la Sagrera, al carrer de Clara Zetkin amb Berenguer de Palou, es van documentar cinc tombes del segle I aC. Pels historiadors de la zona, aquesta troballa ajuda a entendre que la Sagrera va ser una via de pas important en l’època romana.