De prop, fins i tot se n'aprecien les sanefes. Milers d'anys després de la seva construcció, el mosaic de la vil·la romana de la Sagrera, emprèn un nou viatge cap als tallers de restauració. MONTSERRAT PUGÈS, responsable de Restauració del Museu d'Història de Barcelona "La peça té molt d'interès, com heu vist està molt decorada, i la factura és molt bona." El treball és laboriós. Els fragments són fràgils, i per això abans d'arrencar-los, els arqueòlegs els encolen en una tela per evitar que es trenquin. De moment es traslladaran els 30 metres quadrats que hi ha al descobert. La resta encara estan sepultats sota el talús del pont del Treball Digne, i s'extrauran en una segona fase quan les obres de l'AVE ho permetin. "Us heu d'imaginar que nosaltres el que fem és com un trencaclosques que el podrem seguir. Està previst que anirem posant-ho en peces que encaixen i en cas que s'hagin d'ampliar, doncs n'hi posarem més." A partir d'ara, durant uns tres mesos, els tècnics restauraran i estudiaran les peces del paviment. L'objectiu, després, és que s'exhibeixin en algun punt de la Sagrera que encara està per determinar. De fet, el mosaic serà l'única part que es conservarà de tota la vil·la, després que els experts han considerat que la resta del jaciment no té prou interès arqueològic i monumenal. Tot i això, l'Ajuntament ha demanat que s'ampliï el perímetre de l'excavació per acabar de documentar tot el jaciment.

Cap a les 12 del migdia han començat els treballs per traslladar el mosaic al centre de restauració del Museu d’Història de Barcelona, a la Zona Franca, on es restaurarà.

A peu d’obra s’hi observa que, de moment, els arqueòlegs han deixat al descobert una part del mosaic, d’uns 5 x 6 metres, i és aquesta la que es restaurarà en un primer moment. Encara en queda una altra part amagada sota un talús. Es calcula que en total el mosaic podria tenir uns 50 metres quadrats. Aquests treballs s’allargaran fins dilluns.

El procediment per extreure’l és extremadament delicat ja que les restes són molt fràgils. Els arqueòlegs han d’encolar una a una les peces del mosaic abans d’arrencar-lo per evitar que es trenqui. Després amb una escarpa i amb molt de compte i paciència s’arrenca cada peça.

De tota la vil·la roma que s’ha trobat durant les obres de l’AVE, aquest mosaic és la única part que els experts conideren que té prou interès arqueològic per conservar-se. Ara s’excavarà tant a la part nord com a la part sud del mosaic i es catalogaran les restes que es vagin descobrint. Quan el mosaic estigui restaurat, es calcula que d’aquí a uns tres mesos, s’exposarà en algun punt del barri de La Sagrera encara per determinar.