La rehabilitació del conjunt industrial de la Fabra i Coats encara la tercera fase. L’Ajuntament ha aprovat el projecte executiu per la reforma de la nau central, també anomenada Edifici L. Les obres començaran a la tardor i es preveu que estiguin acabades en dos anys. Això permetrà ubicar en aquest espai l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu i acabar la Fàbrica de Creació i el Centre d’Art Contemporani. El pressupost per als treballs és de 12,9 milions d’euros. Un cop finalitzades aquestes obres, encara quedarà una quarta i última fase per acabar la remodelació del recinte.

Projecte premiat amb el Premi Ciutat de Barcelona

El projecte i obra de la Fàbrica de Creació dels arquitectes M. Ruisánchez i F. Bacardit va rebre el Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura i Urbanisme l’any 2012.

L’edifici L es troba ara rehabilitat en un 70 %, i falta per completar l’Ala Nord, la junta entre aquesta i la Sala de Calderes, l’escala exterior adossada a la façana de ponent de l’Ala Nord, la Torre 1 de la façana sud i la Zona Oest de la Nau Central.

Redistribució d’equipaments

Espai del Centre d’Art Contemporani de la Fabra i Coats, on s’ubicarà l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu

La reforma comportarà una redistribució dels equipaments. L’Escola Municipal de Música de Sant Andreu s’ubicarà a les plantes primera i segona de l’Ala Nord, on se situaran els espais de suport a l’activitat acadèmica, i a la tercera planta la Sala Blanca, espai dedicat a audicions. A les plantes primera, segona i tercera de la Zona Est, s’ubicaran les aules.

La Fàbrica de Creació mantindrà la seva ubicació a la planta baixa, primera, segona i tercera de la Zona Central, i el Centre d’Art Contemporani es traslladarà a la planta baixa, primera, segona i tercera de la Zona Oest, i l’espai d’administració, a la planta tercera de la Zona Oest.

Espai de la Fabra i Coats on s’ubicarà el Centre d’Art Contemporani

La intervenció també adapta l’edifici als requisits climàtics, tèrmics, acústics i de sostenibilitat. També es completarà la intervenció sobre les fusteries de la façana, amb l’objectiu de millorar l’aïllament tant acústic com tèrmic de l’edifici.

La quarta i última fase

Després de la rehabilitació de l’Edifici L, faltarà la quarta i definitiva intervenció per acabar les obres: la reurbanització de l’interior i la finalització dels espais que acullen el Centre d’Interpretació del Treball.