“Sense tota la informació i l’ajuda de l’orientadora, no sabria si continuar estudiant o quines opcions tinc”. Són paraules de Cristian Ríos, alumne de 4t d’ESO que reconeix la feina feta per Maria Macià, orientadora a l’Institut Barri Besòs. En aquest centre, un 60 % dels estudiants estan en risc d’abandonament escolar un cop acabada l’etapa obligatòria.

L’orientadora (així com el tutor i l’equip del centre) s’asseu amb els alumnes davant l’ordinador per veure totes les opcions i, de forma personalitzada, els assessora i ajuda també a fer la preinscripció en línia, amb l’avantatge que els coneix un a un (ja que els ha acompanyat durant l’ESO) i això permet fer un acompanyament personal. “Sense ella no me n’hauria sortit”, conclou Allizon Castro, alumna de quart.

Informació per escollir la millor opció

La figura de l’orientador acadèmic és un agent clau del Pla d’acompanyament de quart d’ESO del Consorci d’Educació que cada any assessora i informa més de 2.600 alumnes de Barcelona perquè segueixin els estudis postobligatoris.

En aquest projecte s’informa de les diferents opcions dins el batxillerat i l’FP i també s’acompanyen els alumnes en tot el procés de preisncripció telemàtica.

Pla per frenar l’abandonament escolar

Quan acaben 4t d’ESO, un 87 % dels alumnes continuen estudiant. Però la xifra baixa fins al 76 % quan es tracta d’alumnat més vulnerable o amb necessitats educatives especials. Amb l’objectiu de frenar aquest abandonament prematur, es va posar en marxa aquest projecte.

En paraules de Gemma Verdés, directora de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci d’Educació de Barcelona, es tracta “no només d’informar sinó que trobin els estudis més adequats per a cadascú”. Conclou que és clau “encertar-ho perquè no es despengin després en el primer curs”.

L’assessorament acadèmic és clau per escollir entre les diferents opcions de batxillerat i FP

El Consorci fa un balanç positiu del pla, que en els últims anys ja ha reduït l’abandonament en la postobligatòria. El curs 2017-2018 un 70 % de l’alumnat en risc d’abandonament va continuar estudiant. Aquesta xifra es va elevar fins al 76 % el curs 2019-2020.

En la preinscripció d’ensenyaments postobligatoris per al curs 2021-2022 un total de 2.652 alumnes rebran l’assessorament del Pla d’acompanyament dels 14.476 matriculats aquest curs a 4t d’ESO.