classe buida inici curs escolar

La preinscripció escolar 2021-22 per al proper curs comença el 15 de març. S’allargarà fins al 24 de març del 2021 per al segon cicle d’educació infantil i primària, i serà del 17 al 24 de març per a l’educació secundària obligatòria.

Aquest curs, serà el primer en què tot el procediment per a la preinscripció escolar es farà de forma electrònica i es donarà suport extraordinari a totes aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans suficients.

Calendari de la preinscripció 2021-22

Calendari vàlid per a segon cicle d’infantil, primària i secundària obligatòria

11 de març: oferta inicial de places escolars

Del 15 al 24 de març: presentació de sol·licituds

25 i 26 de març: presentació de documentació

19 d’abril: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Del 20 al 26 d’abril: presentació de reclamacions

30 d’abril: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

5 de maig: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts. El sorteig serà a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació.

7 de maig: llista ordenada

del 26 al 28 de maig: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

4 de juny: oferta final de places escolars

7 de juny: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Quan es fa la matrícula definitiva?

 • La matriculació a l’escola assignada es farà entre el 14 i el 18 de juny, després de publicar-se la llista final d’alumnes admesos en cada centre. Es farà de forma presencial a cada centre i amb cita prèvia

Batxillerat i Cicles Formatius

Presentació de les sol·licituds per a la preinscripció :
o Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: de l’11 al 17 de maig.
o Cicles formatius de grau superior: entre el 25 i el 31 de maig.
o Programes de formació i inserció: del 10 al 21 de maig.
o Cursos d’especialització d’FP: de l’1 al 7 de juliol.
o Arts escèniques: del 15 d’abril al 4 de juny.

Matriculació definitiva estudis postobligatoris:
o Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: del 12 al 16 de juliol.
o Cicles formatius de grau superior: del 19 al 23 de juliol.

Com es fa la preinscripció escolar en línia?

Aquest any la preinscripció escolar 2021 serà telemàtica i es farà a través del nou web Preinscripció 2021-22. Es podrà fer a través de qualsevol dispositiu mòbil i caldrà presentar la documentació que se sol·licita. S’ha d’acreditar la identitat de les famílies i els criteris de prioritat per a l’assignació de places. Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per les dues cares.

Documentació necessària que cal tenir escanejada en el moment de fer la preinscripció per internet:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne

Documents per acreditar els criteris de prioritat:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola: Quan es fa la sol·licitud ja es fa automàticament una consulta al padró.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l’escola: Per als assalariats, només caldrà aportar el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. Si s’és treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 037, en què es deixa constància del domicili on es du a terme l’activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania: Certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat: Presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental: es faran consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció.

Suport per fer la preinscripció

Les famílies que necessitin suport per fer la preinscripció es poden adreçar al centre de primera opció perquè l’ajudin fer el procediment electrònic d’omplir el formulari i adjuntar els documents requerits. També poden rebre assessorament a les Oficines d’Atenció del Consorci d’Educació de suport a l’escolarització.

En total hi ha vuit oficines de suport a l’escolarització per ajudar a les famílies a fer la preinscripció en línia amb cita prèvia.

S’obriran de dilluns a divendres, de 8.30 a 14. 30 h i dijous, de 8.30 a 17 h 

OFICINES DE SUPORT A LA PREINSCRIPCIÓ: 

 • Ciutat Vella (placeta del Pi, 2) 
 • Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3) 
 • Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87) 
 • Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14) 
 • Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra) 
 • Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223) 
 • Sants-Montjuïc (carrer de Muntadas, 5) 

OFICINA D’ATENCIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 

Carrer de Roger de Llúria, 1-3