(ACN/redacció) L’Ajuntament de Barcelona limitarà, a partir del 21 de març, la distribució de mercaderies a la superilla de Sant Antoni. El repartiment de mercaderies tindrà un nou horari a la superilla i la càrrega i descàrrega davant dels establiments serà de 9.30 a 16 h. S’aplicarà al carrer del Comte Borrell entre Floridablanca i Manso i al carrer de Tamarit de Comte d’Urgell a Viladomat.

Nou horari de distribució de mercaderies

La distribució de les mercaderies estarà limitat entre les 9.30 i les 16 h. Fora de l’horari habilitat no estarà permès l’aparcament de vehicles de càrrega i descàrrega en aquest àmbit concret, però hi haurà disponibles places d’àrea DUM (distribució urbana de mercaderies) a l’entorn de la superilla amb l’horari habitual de ciutat per a la càrrega i la descàrrega de 8 a 20 h. El repartiment de mercaderies amb bicicletes, cicles de càrrega o a peu estarà permès a qualsevol hora.

Reduir vehicles a la superilla

Es tracta d’una prova pilot per fer compatible l’ús de l’espai públic per a tothom. La nova regulació té l’objectiu de reduir el nombre de vehicles en els moments de més presència de persones al carrer per millorar la convivència i la seguretat. El nou model flexibilitza els usos per optimitzar l’espai públic.