La malaltia de Crohn acostuma a aparèixer en joves i constitueix un greu problema als països desenvolupats, especialment al sud d’Europa, on el nombre de malalts ha augmentat considerablement en els darrers anys. Es calcula que hi ha una prevalença de 200-300 casos per cada 100.000 habitants.

L’Hospital de Bellvitge ha incorporat sistemes de mesura dels nivells de fàrmac en sang i d’anticossos antifàrmacs per aplicar la dosi adequada de medicament a cada pacient. També ha centrat les darreres investigacions en biomarcadors no invasius que permetin predir-ne els brots, sense necessitat de practicar la colonoscòpia.

El doctor Jordi Guardiola, cap de secció del Servei de l’Aparell Digestiu, assegura sentir-se satisfet amb les mesures que aplica l’hospital, que han permès disminuir un 30% la mortalitat en pacients malalts de Crohn que s’adrecen a aquestes unitats. Afirma que “el malalt i les seves necessitats s’han convertit en el centre de la nostra activitat, i s’utilitzen les noves tecnologies i els recursos més adequats en cada cas”.

La Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria Intestinal també ha estat equipada per donar assistència flexible i adaptada a cada pacient, a través de consultes via telefònica i correu electrònic amb infermeres i metges especialitzats amb el tractament de la malaltia.  Amb aquest dispositiu, l’hospital vol evitar l’ús inadequat d’Urgències.