Cada any es diagnostiquen a la Unitat de Síndrome de la Fatiga Crònica 400 nous pacients d'arreu d'Espanya. Un diagnòstic clínic, que arriba després d'una anàlisi dels símptomes que comparteixen tots els pacients: pèrdua de concentració, memòria i limitacions en l'activitat física. Els malalts, com la Núria, també tenen dolor i una sensació constant de cansament que no remet amb el descans. Fa 10 anys els símptomes es van agreujar fins al punt que li van donar la invalidesa i que li han limitat al màxim fins i tot les activitats més quotidianes, com ajudar a fer els deures al seu fill." NÚRIA MORATÓ, pacient "Amb les matemàtiques, impossible, és impossible!! I és clar, quan jo que havia fet comptabilitat amb empreses força grans..." La identificació de vuit molècules que es troben alterades en el sistema immunitari dels malalts amb símdrome de fatiga crònica és un pas important per millorar-ne el tractament. JOSÉ ALEGRE MARTÍN, coordinador de la Unitat de Síndrome de la Fatiga Crònica "El avance de este estudio es para analizar que tenemos que modular para que el enfermo mejore, que haya diferencias hace pensar que eso lo tendremos que regular, y esa es la gran noticia." El descobriment s'ha fet en aquest laboratori de retrovirulogia, a Can Ruti. JULIÀ BLANCO, investigador de l'IGTP a IrsiCaixa "Ja hi ha gent que està començant a parlar de tractaments immunoestimuladors en aquests pacients, perquè una de les coses que sembla que passa és que el sistema immune està frenat, no està funcionant com hauria de funcionar." L'estudi s'ha publicat a una prestigiosa revista cientíca, però els investigadors remarquen que abans d'arribar al fàrmac cal confirmar-ne els resultats amb estudis més amplis.

La síndrome de fatiga crònica afecta una de cada mil persones, la majoria dones. Aquesta malaltia està relacionada amb els sistemes immunitari, neurològic, cardiovascular i endocrí. Provoca un cansament constant que no remet  amb el descans.

L’origen d’aquesta patologia encara es desconeix, però els pacients presenten els mateixos símptomes: pèrdua de memòria i concentració, limitacions en l’activitat física, dolor muscular i a les articulacions i una sensació d’estat gripal.

La identificació de vuit molècules que es troben alterades al sistema immunitari dels pacients de fatiga crònica és un indicador biològic que els investigadors atribueixen a una pitjor resposta immunitaria dels malalts. Per això, els científics i professionals sanitaris creuen que un tractament immunoestimulador pot ajudar a millorar-ne el símptomes.

L’estudi ha estat liderat per científics de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, amb la col·laboració del grup de recerca en fatiga crònica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i de la Clínica SFC de Tarragona.