ADA COLAU, coautora del llibre 'Vides hipotecades' "Hem viscut en primera persona tot el que aquí describim, no ho hem fet des de fora, com deia abans. Però més enllà d'això, el que aquí es relata sobretot és una experiència col·lectiva en què han participat milers de persones i en què sense l'aportació de moltíssima gent no haurien estat possibles la major part de les coses que aquí s'expliquen: des de les mateixes persones afectades fins a professionals de tots els sectors, professionals del món jurídic."

Els dos fundadors de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca han escrit aquesta obra amb l’objectiu d’explicar les causes, assenyalar els responsables d’aquesta situació, quin paper han tingut les administracions públiques i el treball de l’organització amb les famílies afectades.

L’obra consta de tres parts diferenciades. Primer analitza la importància del dret a l’habitatge i com la societat va canviar de la idea de viure en pisos de lloguer a ser necessari aconseguir un pis de propietat. La segona se centra a recollir les tasques que fa la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb les famílies i les seves reivindicacions, com la dació en pagament de caràcter retroactiu. Per últim, hi ha un recull de consells per a les persones que es poden trobar enmig d’un procés d’execució hipotecària i dades oficials sobre els desallotjaments que s’han produït a Espanya des de 2007.

En total se n’han publicat 2.500 exemplars en català i el mes de juny en sortirà l’edició en castellà.

Dació en pagament a través del codi de bones pràctiques bancàries

Des de la PAH, consideren que aquesta opció no s’ajusta a la realitat ja que les característiques per poder-s’hi adherir són molt restrictives. Només s’hi podran acollir aquells casos en què sigui l’habitatge habitual i únic de les famílies, que tots els membres estiguin a l’atur i la quota de la hipoteca sigui superior al 60% dels ingressos del conjunt de la família. Consideren que la norma fa més difícil que casos en què les entitats bancàries ja estaven estudiant acceptar la dació, ara, es tirin enrere.

Desnonaments des de 2007

Des de l’inici de la crisi s’han produït més de 328.720 execucions hipotecàries a tot l’estat, de les quals 62.024 a Catalunya, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Fa tres anys que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va començar a aturar desnonaments: de moment ho han aconseguit en 200 casos.