Actualment aquest Parc de Bombers de Collserola només funciona a l'estiu i els veïns dels barris de muntanya ho troben insuficient. Durant la resta de l'any el servei d'extinció d'incendis més proper és el de la Vall d'Hebron, que segons els veïns, tarda almenys 20 minuts a arribar. Des que es va tancar el parc, l'any 2005, l'Associació de Veïns de Vallvidrera ha demanat que es torni a obrir perquè sense el servei es deixa desprotegida una bona part de la serra de Collserola. GERARD GUAL, AV Vallvidrera "Es van produint situacions d'accidents, d'incendis petits, de situacions de cases que es cremen o de qualsevol incendi que es produeixi. I no és el mateix ser lluny que ser a prop." El tema del parc de bombers ha tornat a preocupar el veïnat, perquè recentment hi ha hagut dos incendis, un dels quals va tenir una víctima mortal. Segons els veïns, el temps de resposta des del Parc de Bombers de la Vall d'Hebron és massa llarg. GERARD GUAL, AV Vallvidrera "Quin és el temps de resposta si està obert el Parc de Vallvidrera? Doncs és molt curt, és a dir, des de Vallvidrera-les Planes pot trigar cinc minuts o 10, però com a mínim hi arribes. De l'altra manera, trigues 25 minuts, 30 minuts. Aquest és el motiu principal perquè aquest parc estigui obert, a part del risc forestal que tenim." Els veïns també els amoïna que la qualitat de la prevenció d'incendis es vegi afectada per les retallades. FRANCESC COMULADA, AV Vallvidrera "Nosaltres demanem que tot aquest tema de prevenció, quant a franges de protecció es torni a activar, es torni a fer una neteja d'aquestes franges i les que estaven fetes perquè penseu que és una neteja que s'ha de fer sovint perquè el bosc una vegada ha estat retallat torna a créixer." El barri de Vallvidrera - Tibidabo - les Planes concentra una gran part de la massa forestal de Barcelona. Una circumstància que, pels veïns, no es veu reflectida en el servei de bombers de què disposen.