Aquest augment lleuger de la població estrangera, de 3.853 persones, es deu bàsicament a increments de persones procedents de la Unió Europea i també d’asiàtics. El 2011 va significar un punt d’inflexió en els darrers anys, ja que per primera vegada la població estrangera no només va deixar de créixer, sinó que va disminuir. De fet des de 2010 la població estrangera ha disminuït en 12.740 persones a Barcelona. Unes dades que contrasten, i molt, amb el gran increment que es va produir durant la dècada anterior, de 241.490 persones. Una altra dada que confirma l’estancament de l’arribada d’estrangers a Barcelona és el nombre de sol·licituds de reagrupament familiar. El nombre de persones que sol·liciten reunir la seva família a Barcelona va baixar un 17,3% el 2011 i un 50% des de 2007.