furgones mossos arriben a lledoners

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha aprovat quatre mesures per evitar el contagi del coronavirus entre la població reclusa i els treballadors de presons. S’adrecen a limitar el trasllat de presos, tot i que de moment no s’ha detectat cap cas de covid-19 entre aquest grup de població.

Quatre mesures

  • Restringir sortides. Justícia ha limitat les sortides dels interns dels centres penitenciaris i de justícia juvenil per fer activitats col·lectives fora de les presons, ja siguin culturals, esportives o de qualsevol altre tipus.
  • Suprimir accessos. Totes les activitats que comportin l’accés de grups de persones a l’interior de les instal·lacions penitenciàries queden suspeses. N’és un exemple la cursa solidària Corre en gran, prevista el 22 de març, o la festa organitzada per una entitat de reinserció amb motiu del Dia de les Dones.
  • Moviment a les presons catalanes. Queda restringit el moviment de persones privades de llibertat entre els diferents centres de la Generalitat. Només es faran en casos d’extrema gravetat que obeeixin a motius de seguretat.
  • Trasllat de reclusos a altres presons. D’acord amb el Ministeri d’Interior, s’ajorna el trasllat de reclusos entre les administracions catalana i espanyola. Tot i que es mantenen els hospitalaris i per ordre judicial.

Cap cas de coronavirus

Segons el comunicat que ha fet públic aquest dimarts del Departament de Justícia, actualment no s’ha registrat cap cap de coronavirus a les presons catalanes. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima descarta de moment la suspensió del vis a vis o de les visites dels fills i parelles en els espais de convivència familiar. Es tractaria d’una “mesura extrema”, diuen, que ja s’aplica en els centres penitenciaris de La Rioja, el País Basc i Madrid, que aquest dilluns també va suspendre tota l’activitat acadèmica.

 Protocol d’actuació

A banda d’aquestes mesures, els Departaments de Justícia i Salut han aprovat un protocol d’actuació per als casos sospitosos. Aquests interns seran aïllats en una cel·la fins que Salut determini si l’han de traslladar a l’Hospital Clínic per sotmetre’l a les proves de diagnòstic o si els professionals sanitaris han d’anar al mateix centre penitenciari. En cas de detectar-hi un positiu, el pres serà ingressat a la Unitat Penitenciària de Terrassa.