El gener del 2020, l’Institut Rubió i Tudurí, l’escola de jardineria més antiga de l’estat, es va instal·lar al recinte del ja desaparegut Institut Cristòfol Colom, al Bon Pastor, després de gairebé dos anys de rehabilitació de l’edifici. El barri ha rebut amb els braços oberts el nou equipament, ja que l’escola de jardineria ha contribuït a dinamitzar el barri i també a ampliar l’oferta de formació postobligatòria.

L’Institut Rubió i Tudurí oferta el grau mitjà de Jardineria i Floristeria i els graus superiors de Gestió Forestal i del Medi Natural i Paisatgisme i Medi Rural. També té un Programa de Formació i Inserció (PFI) d’auxiliar en jardineria i viver per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria. I un Itinerari Formatiu Específic (IFE) en auxiliar en cura d’animals i espais verds adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials, associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Alumnes del grau mitjà de Jardineria i Floristeria

Dos anys de reforma per adequar l’edifici

La reforma de la seu del desaparegut Institut Cristòfol Colom per transformar-lo en escola de jardineria va començar a l’octubre del 2018. La rehabilitació ha tingut en compte la transformació dels edificis i també dels patis a on s’han instal·lat hivernacles, zones de cultiu i altres espais de treball pensats per als nous estudis que s’hi imparteixen. La remodelació va costar 3,6 milions d’euros i es va finançar gràcies al Pla de barris.

Un equipament molt esperat

L’arribada de l’institut de jardineria al barri ha estat molt ben rebuda pels veïns, ja que feia anys que demanaven l’ampliació de l’oferta educativa a la zona amb la incorporació d’algun centre públic de formació professional.

Estudiants de l’Institut Rubió i Tudurí fent pràctiques al Bon Pastor
Ens hem sentit molt acollits i ja hem començat a col·laborar amb les entitats de l’entorn. Volem estar a l’altura, volem treballar pel barri i sobretot per als nostres alumnes
Àngels Linde, directora de l’Institut Rubió i Tudurí

L’Institut Rubió i Tudurí és un centre educatiu de referència en l’àmbit de la jardineria i de la gestió forestal a escala de ciutat, però també a escala comarcal. El trasllat del centre de l’antiga ubicació, a Montjuïc, al Bon Pastor ha contribuït també a dinamitzar la zona, ja que l’escola atrau joves de fora del barri i d’altres municipis.

Pràctiques reals al barri del Bon Pastor

L’escola de jardineria col·labora també amb l’àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament i els alumnes realitzen pràctiques al carrer col·laborant en el manteniment de les zones verdes i els parterres. A més, l’escola manté contacte i relacions amb entitats i altres institucions educatives per desenvolupar-hi projectes de jardineria i paisatgisme. De fet, ja estan en converses amb l’Institut Escola el Til·ler i l‘Escola Baró de Viver per començar a col·laborar.