(ACN) L’Hospital del Mar coordina un assaig clínic internacional per validar la utilitat i funcionament d’una nova sonda per localitzar el gangli sentinella en pacients amb càncer de pròstata. En l’assaig hi participen cinc hospitals més, d’Alemanya, França, el Regne Unit, Holanda i Bèlgica. El centre català és expert en la tècnica del gangli sentinella a l’estat per a càncer de pròstata, el tumor més freqüent entre els homes.

Una tècnica amb sonda flexible

Es tracta d’una sonda flexible miniaturitzada per millorar la detecció del marcador, una molècula radioactiva, que s’injecta al pacient per localitzar el primer gangli on drena el tumor. Com que és flexible, s’adapta millor a l’anatomia del pacient que les actuals, que són rígides, i això incrementa les possibilitats de detectar el gangli sentinella, en adaptar-se millor a l’anatomia del pacient”, destaca el coordinador de l’estudi, el doctor Lluís Fumadó, investigador del Grup de Recerca en Càncer Genitourinari de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

La primera operació, amb èxit

L’equip de cirurgia urològica del Mar ha dut a terme amb èxit la primera operació de les 54 que formen part de l’assaig clínic. Per ara, s’utilitzarà en casos de càncer de pròstata, però consideren que es podrà aplicar a altres tipus de càncer, com el de pulmó, còlon i recte i tumors ginecològics.

El cap del Servei d’Urologia de l’Hospital del Mar, el doctor Lluís Cecchini, assegura que l’extirpació dels ganglis limfàtics en el càncer de pròstata és “indispensable” per detectar l’estadi en què es troba el tumor i “pot ser tractament en aquells casos amb metàstasis ganglionars úniques”. Extirpar tots els ganglis pot ocasionar lesions importants, i per això el doctor Cecchini considera que “optimitzar-ne l’ús i fer-la més limitada al gangli sentinella pot evitar moltes d’aquestes lesions i alhora reduir el temps quirúrgic”.