pisos prefabricats Ciutat Vella

Els APROP, impulsats per l’Ajuntament de Barcelona per fer front a l’emergència d’habitatge, han rebut la menció especial del jurat del premi FAD d’Arquitectura 2020. Se’n destaca el valor experimental, la vocació de servei i la contribució en termes de sostenibilitat social i ambiental.

Una eina capaç de donar respostes ràpides

El FAD reconeix en els APROP una “arquitectura entesa com a eina capaç de donar respostes ràpides i solvents

a les necessitats emergents i urgents de les persones i la societat”, a la vegada que “es manté  atenta al context patrimonial i urbà en què s’insereix”.

Segons el jurat, entre els mèrits d’aquesta obra hi ha “l’exploració sobre el concepte d’equipament residencial”, ja que es tracta d’allotjaments provisionals de proximitat per reallotjar-hi temporalment les famílies desnonades en un barri “radicalment tensionat entre la gentrificació i la marginalitat“.

Els APROP estan fets a partir de contenidors marítims i la primera promoció s’ha aixecat al barri Gòtic, al carrer Nou de Sant Francesc. Els inquilins provenen de la Mesa d’Emergència d’Habitatge, mentre esperen un habitatge social definitiu.