El Govern ha aprovat un decret llei per fer possible el pla de contingència per “protegir l’àmbit residencial de possibles rebrots de covid-19″, segons ha anunciat la portaveu del govern, Meritxell Budó. El pla inclou mesures i finançament per als centres residencials i els d’atenció diürna de gent gran, persones amb discapacitat i amb problemàtica derivada de malalties mentals, i representa una inversió de 50 M € per als propers sis mesos.

El decret també preveu un augment de tarifes, amb una aportació addicional mensual per plaça des de l’1 de juliol i fins que duri la situació d’emergència provocada per la covid-19. Aquesta aportació serà de fins a 196,30 euros per plaça per als Serveis Socials de caràcter residencial de la Xarxa d’Atenció Pública de Gent Gran i per a Persones amb Discapacitat. En el cas de les llars residència, l’augment serà de 62,80 euros addicionals mensuals per plaça.

El text, a més, inclou la necessitat d’aplicar noves mesures de seguretat i protecció de les persones residents, mesures addicionals higièniques i de desinfecció, canvis organitzatius, adaptació a la nova dinàmica de visites i sortides, un increment de ràtio de recursos humans d’atenció directa, la modificació i intensificació de torns horaris i la reserva de places buides a efectes de poder fer les corresponents sectoritzacions.