El govern català ha aprovat a la reunió d’aquest dilluns l’autorització per modificar els terminis i condicions del conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que preveu la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat. Totes dues administracions signaran un conveni nou segons el qual l’Ajuntament cedirà gratuïtament a la Generalitat la propietat de dues parcel·les ubicades a la Zona Franca de Barcelona —de 20.006 i 6.500 m², respectivament— per traslladar-hi la Model i el centre obert de la Trinitat Vella. El primer dels dos centres havia d’entrar en funcionament l’any 2021, però encara no s’ha començat a construir.

L’Ajuntament de Barcelona també atorgarà a la Generalitat de Catalunya un dret d’ús sobre les finques on actualment es troba el Centre Penitenciari de Joves —als carrers del Pare Manjón i del Pare Pérez del Pulgar— fins que es produeixi el trasllat efectiu als equipaments penitenciaris nous.

El conveni anterior que van signar la Generalitat i l’Ajuntament l’any 2017 ja establia la cessió dels terrenys municipals de la Zona Franca i que la Generalitat s’encarregués de construir-hi els equipaments penitenciaris. D’altra banda, s’hi establien els criteris per promoure la modificació del Pla General Metropolità, a fi de permetre la implantació d’equipaments penitenciaris nous en aquests sòls, i s’hi concretava el compromís de reparcel·lació i transmissió dels sòls de l’àmbit de la Trinitat Vella per part de la Generalitat de Catalunya a favor de l’Ajuntament de Barcelona, entre altres aspectes.