El Dr. Pere Soler i el Dr. Roger Colobran del Vall d'Hebron Institut de Recerca

Un estudi liderat per la universitat italiana de Siena ha relacionat els nivells baixos de testosterona dels pacients homes amb covid-19 amb un pitjor pronòstic de la malaltia. Els autors de la investigació destaquen que “aquest fet concorda amb estudis anteriors que mostraven que els homes amb hipogonadisme, en què els nivells de testosterona són molt baixos, tenen pitjor pronòstic per a la covid-19”.

A l’estat espanyol la investigació ha estat coordinada per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i ha comptat amb la participació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). L’estudi s’ha publicat a la revista ‘EBioMedicine’.

Un dels objectius de la recerca era determinar per quin motiu els homes ingressen més a l’UCI, malgrat que el virus infecta de forma semblant els dos sexes. Per portar a terme el treball, els investigadors italians van utilitzar metodologies d’intel·ligència artificial per estudiar quins gens podrien estar relacionats amb el pronòstic de la covid-19.

Durant la investigació es van analitzar mostres de sang de 638 persones d’Itàlia, tant homes com dones. D’aquesta manera van identificar un gen amb diverses variants que s’associaven a una millor o pitjor evolució clínica de la malaltia: el receptor d’andrògens o receptor de la testosterona.

La Dra. Aurora Pujol, investigadora de l’IDIBELL

Com que la testosterona és la principal hormona sexual masculina, la segona fase de l’estudi es va centrar a analitzar la gravetat de la covid-19 en aquest col·lectiu. En aquest cas es van analitzar les mostres de sang de 158 homes de l’estat espanyol i es va arribar a la mateixa conclusió que amb la població italiana.

El doctor Roger Colobran, investigador del VHIR i un dels autors de l’estudi, assenyala que el receptor de la testosterona “s’encarrega d’atenuar la inflamació, per tant, els homes que el tinguin menys actiu tindran una resposta inflamatòria més forta que es relaciona amb els símptomes més greus de la covid-19“.

Menys afectació en les dones

Colobran remarca que en el cas de les dones “aquest efecte associat amb una covid-19 més greu seria força menor, ja que, en elles, la testosterona té un paper menys rellevant i tenen dues còpies del cromosoma X”. Segons l’investigador del VHIR, això “fa que les dones tinguin dues còpies del receptor de la testosterona, per tant, l’activitat global del receptor i l’efecte sobre la gravetat de la covid-19 dependrien del nombre de repeticions que tinguessin les dues còpies, no només d’una com en el cas dels homes”.

Els investigadors que lideren l’estudi conclouen que “aquesta troballa planteja la possibilitat que l’administració de testosterona en els homes podria ajudar a millorar el pronòstic de la malaltia i disminuir-ne la mortalitat”.