Dos preservatius

Un estudi realitzat per l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària ha determinat que la percepció de risc de contreure infeccions de transmissió sexual és menor en els nois que en les noies. A més, les dades asseguren que el 30,3 % ja havien practicat sexe amb altres persones i que d’aquests, un 32,4 % utilitzen sempre preservatiu. Els participants en la investigació han estat 200 joves d’entre 3r d’ESO i 2n de batxillerat de tres instituts del Raval Nord.

Després de realitzar l’enquesta, un grup de professionals d’atenció primària han dut a terme una intervenció a l’aula que se centrava en conductes de risc i formes de contagi, en símptomes, coneixement i tractament de les infeccions i en l’ús dels serveis sanitaris a l’aula. Més tard, els alumnes han hagut de fer una altra enquesta en què s’han estudiat variables com l’ús del preservatiu, l’inici de relacions sexuals i el consum d’alcohol i drogues. L’objectiu ha estat avaluar l’impacte de la intervenció i han conclòs que la percepció global de contreure alguna d’aquestes infeccions augmenta després de l’activitat.

El desconeixement de les malalties de transmissió sexual

La infecció de transmissió sexual més coneguda és el VIH. La resta són “pràcticament desconegudes”, segons indiquen els responsables de l’estudi. Durant la intervenció es van tractar malalties com la sífilis o la gonorrea amb l’objectiu d’augmentar el coneixement dels alumnes.

Entre els adolescents existeix un dèficit de coneixement sobre les infeccions de transmissió sexual i aquestes activitats a les aules busquen corregir aquest risc. S’aposta, doncs, per fer educació sexual entre els adolescents als seus centres d’estudi.