Una de les infeccions de transmissió sexual més habituals i que més creixen a Barcelona és la sífilis. Si el 2015 se’n van produir 508 casos a la ciutat, el 2016 se’n van detectar 720. En la mateixa línia se situa la gonocòccia, que també guanya presència, i va passar dels 588 casos el 2015 a 1.072 el 2016. Per contra, els nombre d’infectats per VIH va baixar. El 2015 n’hi va haver 385 casos i el 2016 les xifres van caure fins als 320.

Un dels aspectes a reforçar per evitar més contagis és la prevenció. Segons les estadístiques municipal, un 11,6 % dels joves d’entre 15 i 34 anys no fan servir cap mètode anticonceptiu i el 34,4 % ha utilitzat en alguna ocasió la píndola del dia després.

L’estratègia compartida de salut sexual i reproductiva 

Des del 2015 l’estratègia compartida de salut sexual i reproductiva marxa les línies d’actuació per combatre les ITS. Hi ha fins a 45 entitats que hi participen en cinc línies d’actuació: l’àmbit educatiu, el comunitari i familiar, la comunicació, la salut pública i l’àmbit d’atenció integral. 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona és un dels principals actors en la lluita contra les infeccions de transmissió sexual. El 2017 va destinar més de 800.000 euros al disseny de polítiques de prevenció i a les analítiques epidemiològiques mitjançant la tasca de 17 professionals que fan tasques d’investigació.  Entre les investigacions que duen a terme hi ha l’estudi de reinfeccions en persones diagnosticades i les prevalences de les diferents infeccions a Barcelona.

Un dels altres actors que participen en l’estratègia compartida de salut sexual són les entitats que contribueixen a les polítiques públiques en aquesta matèria i en la conscienciació de la població. Aquestes accions les duen a la pràctica gràcies a la signatura de convens i subvencions municipals per valor de 388.000 euros.