L’Enquesta de condicions de vida 2016, elaborada per l’AMB, constata que la pobresa es desplaça de la ciutat de Barcelona cap a la primera corona metropolitana. L’estudi demostra que la taxa de risc de pobresa de la capital catalana (15,4 %) va ser gairebé sis punts inferior a la del seu entorn (21,3 %). En el global de l’àrea metropolitana la taxa se situa en el 18,4 %. A més un 5 % es troba en una situació de vulnerabilitat social greu.

Janet Sanz, vicepresidenta de l’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB, ha destacat la reducció de la desigualtat d’ingressos a l’àrea metropolitana respecte a l’any 2011 (quan es va dur a terme l’última enquesta). Ho ha atribuït a la recuperació econòmica i a la creació d’ocupació dels darrers mesos. Tot i això, ha alertat que encara queda molta feina a fer.

Segons el responsable de l’estudi, Sergio Porcel, les dades del 2016 constaten certa recuperació econòmica però afegeix que les famílies de l’àrea metropolitana continuen tenint problemes per arribar a final de mes, concretament el 28,6 % (dos punts i mig més que el 2011). Aquesta situació es deu, en bona part, que el 51,7 % de les famílies destinen més del  40 % dels ingressos a l’habitatge. 

Fins ara, l’Enquesta de condicions de vida es feia cada cinc anys, però a partir d’ara es farà anualment. L’objectiu, segons han explicat des de l’AMB, és fer una radiografia més precisa per aplicar amb més eficiència les polítiques socials.