A partir d’ara, les adjudicacions que faci la gestora aeroportuària Aena dels vigilants de seguretat de l’aeroport del Prat hauran de prioritzar la qualitat del servei per damunt del preu. Ho haurà de fer arran de la negociació entre el Ministeri de Foment i els sindicats, que finalment han acordat que en la contractació del personal de seguretat els criteris tècnics valdran 51 punts, mentre que l’oferta econòmica, 49.

El Ministeri de Foment ha informat que reconeixen “el paper essencial dels serveis de seguretat privada” atesa la importància del seu impacte en el “funcionament adequat dels aeroports”. Com a conseqüència, assenyalen que “cal atorgar la qualitat i el compliment d’unes  condicions adequades per als treballadors en la contractació”.

Així doncs, a partir d’ara Foment haurà de complir una sèrie de compromisos amb les empreses a les quals adjudiqui els serveis de seguretat privada, com nous plusos per als vigilants. En concret, rebran aquest plus els operadors dels arcs dels filtres de seguretat atesa la perillositat de la radioscòpia.

En poc temps, Aena haurà de licitar nous concursos del servei de seguretat privada dels aeroports per complir amb les noves condicions.